บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มุมคุณธรรม

ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสัมนา โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ของปีงบประมาณ 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 -23 กค 2554 ร่วมกับบรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบงานบริการ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ และแนวคิดต่างๆมาจัดกิจกรรม เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของมุมคุณธรม ที่ทางศูนย์ มีอยู่ และร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งได้รับการจัดสรรมาตั้งแต่ปี 2553 แล้วนั้น
  ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้มองให้ว่าทางภาครัฐเองให้ความสำคัญกับงานนี้ค่อนข้างมาก สังเกตได้จากหน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้าร่วมงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเองได้ทราบแนวนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
  ศูนย์คุณธรรมเองก็ได้รับการยกฐานะจากหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) มาเป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน เหมือนกัน นับว่าเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น
  ศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเองซึ่งมีมุมคุณธรรมเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว ตั้งอยู่ ที่ชั้นสอง ของห้องสมุด มีหนังสือหลายอย่าง เช่นนวนิยาย วารสาร ซีดี ทั้งหมดที่มีอยู่เป้นเรื่องราว ที่สอดแทรกคุณธรรมทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมคืนได้ โดยไม่คิดรวมกับสิทธิในการยืมปกติ
  ส่วนกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้บริการมากขึ้นและนำไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง และได้สำเร็จตามเป้าหมายนั้น ก็ใช้วิธีการของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไป