บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ห้องสมุดมีชีวิต

   ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว่าคำนี้ใครพูดก่อน หรือนิยมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ได้ยินกันมากสมัย ท่านนายกทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการจัดการห้องสมุดและการจัดการศึกษา  หลังจากนั้นก็มีการตื่นตัวกันมากมาย ในเรื่องของห้องสมุดมีชีวิต  ในความหมายก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ใช้บริการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการได้เกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา
 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้มานำต่อยอดความคิด หรือนโยบาย และมีการปรับเปลี่ยนในด้านกายภาพ และแนวคิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้แล้วเสร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน
  ด้านกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในห้องสมุดนั้น ฝ่ายการเรียนรู้ ได้วางกิจกรรม ไว้ในแต่ละปี ประมาณ 12 กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบ ( manager project) ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆ ในศูนย์ ที่สนใจที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้น หลังจากที่ทำกิจกรรม ปรากฎว่ามีผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย รวมทั้งเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการเรียนรู้ และนำสาระดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตด้านต่างๆ
 กิจกรรมดังกล่าวที่จัด หรือ รูปแบบกิจกรรม  จัด ที่ไหน เมื่อไหร่ จะได้มาเล่า หรือพูดคุยกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น