บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สุขภาพ ด้วยธรรมะบำบัด

  อ่านหัวเรื่องก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ เป็นหัวข้อที่จะจัดกิจกรรมในเดือนนี้ ครับ ธรรมะถือได้ว่าเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังเกตได้จากคนหรือสัตว์ ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ หรืออยู่กับธรรมชาติ จะมีชีวิตชีวา กว่า คน ที่อยู่ในเมือง แล้วธรรมะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง  การสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจความจริง ว่าเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งเรื่องธรรมชาติ นี้ ทางศูนย์เรียนรู้ ได้ให้ความสำคัญ ของธรรมชาติบำบัด  และได้เชิญผู้ ที่เชียวชาญ ทางนี้ มาเป็นวิทยากร พูดคุย วิทยากร ที่ได้เชิญมา คือ นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล  ท่านเองมีผลงานการเขียนหนังสือมากมาย http://www.balavi.com/content_th/profile/profile.asp  :ซึงงานจะจัดขึ้น ในวันที่29 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00น ที่ศูนย์การเรียนรู้ ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับฟังได้ โดยรายการดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถจอง ที่นั่ง ในการรับฟัง ได้ ที่http://clm.wu.ac.th/web/ ก็คิดว่ากิจกรรม ดังกล่าวคงได้รับความสนใจ จากท่านทั้งเลย เช่นเคย
   ส่วนท่าน ที่สนใจกิจกรรม หรืออยากเสนอแนะ  ว่าสนใจเรื่องอะไร วิทยากร ท่าน ใดเรื่องไหนก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับ อันไหนหรือเรื่องใด ที่ทางทีมงาน คิดว่า มีประโยชน์ หรือทำได้ ก็รีบ ดำเนินการทันที เพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ และ นำไปใช้ประโยชน์กับตัวท่าน หรือการทำงานต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ห้องสมุดมีชีวิต

   ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว่าคำนี้ใครพูดก่อน หรือนิยมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ได้ยินกันมากสมัย ท่านนายกทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการจัดการห้องสมุดและการจัดการศึกษา  หลังจากนั้นก็มีการตื่นตัวกันมากมาย ในเรื่องของห้องสมุดมีชีวิต  ในความหมายก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ใช้บริการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการได้เกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา
 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้มานำต่อยอดความคิด หรือนโยบาย และมีการปรับเปลี่ยนในด้านกายภาพ และแนวคิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้แล้วเสร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน
  ด้านกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในห้องสมุดนั้น ฝ่ายการเรียนรู้ ได้วางกิจกรรม ไว้ในแต่ละปี ประมาณ 12 กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบ ( manager project) ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆ ในศูนย์ ที่สนใจที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้น หลังจากที่ทำกิจกรรม ปรากฎว่ามีผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย รวมทั้งเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการเรียนรู้ และนำสาระดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตด้านต่างๆ
 กิจกรรมดังกล่าวที่จัด หรือ รูปแบบกิจกรรม  จัด ที่ไหน เมื่อไหร่ จะได้มาเล่า หรือพูดคุยกันต่อไป