บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มุมคุณธรรม

ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสัมนา โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ของปีงบประมาณ 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 -23 กค 2554 ร่วมกับบรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบงานบริการ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ และแนวคิดต่างๆมาจัดกิจกรรม เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของมุมคุณธรม ที่ทางศูนย์ มีอยู่ และร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งได้รับการจัดสรรมาตั้งแต่ปี 2553 แล้วนั้น
  ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้มองให้ว่าทางภาครัฐเองให้ความสำคัญกับงานนี้ค่อนข้างมาก สังเกตได้จากหน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้าร่วมงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเองได้ทราบแนวนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
  ศูนย์คุณธรรมเองก็ได้รับการยกฐานะจากหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) มาเป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน เหมือนกัน นับว่าเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น
  ศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเองซึ่งมีมุมคุณธรรมเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว ตั้งอยู่ ที่ชั้นสอง ของห้องสมุด มีหนังสือหลายอย่าง เช่นนวนิยาย วารสาร ซีดี ทั้งหมดที่มีอยู่เป้นเรื่องราว ที่สอดแทรกคุณธรรมทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมคืนได้ โดยไม่คิดรวมกับสิทธิในการยืมปกติ
  ส่วนกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้บริการมากขึ้นและนำไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง และได้สำเร็จตามเป้าหมายนั้น ก็ใช้วิธีการของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไป


 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสงศิลป์ ถิ่นเรา

เป็นชื่อหัวข้อของกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้ ครับ กิจกรรมนี้ก็จัดเป็นครั้งที่4 แล้ว และทุกครั้งที่จัดก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่รักการถ่ายภาพ และผู้สนใจทั่วไป ทำให้ห้องสมุดของเรา มีชีวิตชีวา มากขึ้น เพราะกิจกรรมนี้ จัดระยะเวลา ร่วมหนึ่งเดือน สถาน ที่จัดบริเวณโถงกลางมุมกิจกรรม ชั้นหนึ่ง
    หัวข้อ ที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้นับว่าสนใจมากทีเดียว เพราะหลังจาก ที่โลกร้อน มากยิ่งขึ้น ทำให้ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ภาคใต้ก็เช่นกันหน้าร้อน ปลายปีเดือนมีนาคม ได้เกิดฝนตกมามากมาย คนแก่คนเฒ่า บอกว่า ไม่เคยพบเคยเจอ ทำให้เกิดน้ำท่วม มากมาย ผู้คนเดือดร้อนไปเกือบทุกย่อมหญ้า และบรรยากาศ น้ำท่วม ขณะนั้น ได้บันทึกไว้ด้วย ช่างภาพกลุ่มหนึ่ง และได้ ชื่อชุด น้ำใต้ น้ำตา น้ำใจ  เพื่อนำเสนอ เรื่องราว ของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่ได้เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจ เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในขณะนั้น ซึงช่างภาพกลุ่มนั้น ก็มีบุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ที่ร่วมบันทึกเรื่องราวในขณะนั้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27กค ถึง27 สค นี้    นอกจากมีการแสดงภาพถ่ายแล้ว ทางทีมงานได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการถ่ายภาพ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และมีบูทแสดงผลิตภัณฑ์ ด้านถ่ายภาพ ให้ผู้สนใจได้เลือกหาอุปกรณ์ต่างๆได้ตามความสนใจด้วย

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สุขภาพ ด้วยธรรมะบำบัด

  อ่านหัวเรื่องก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ เป็นหัวข้อที่จะจัดกิจกรรมในเดือนนี้ ครับ ธรรมะถือได้ว่าเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังเกตได้จากคนหรือสัตว์ ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ หรืออยู่กับธรรมชาติ จะมีชีวิตชีวา กว่า คน ที่อยู่ในเมือง แล้วธรรมะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง  การสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจความจริง ว่าเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งเรื่องธรรมชาติ นี้ ทางศูนย์เรียนรู้ ได้ให้ความสำคัญ ของธรรมชาติบำบัด  และได้เชิญผู้ ที่เชียวชาญ ทางนี้ มาเป็นวิทยากร พูดคุย วิทยากร ที่ได้เชิญมา คือ นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล  ท่านเองมีผลงานการเขียนหนังสือมากมาย http://www.balavi.com/content_th/profile/profile.asp  :ซึงงานจะจัดขึ้น ในวันที่29 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00น ที่ศูนย์การเรียนรู้ ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับฟังได้ โดยรายการดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถจอง ที่นั่ง ในการรับฟัง ได้ ที่http://clm.wu.ac.th/web/ ก็คิดว่ากิจกรรม ดังกล่าวคงได้รับความสนใจ จากท่านทั้งเลย เช่นเคย
   ส่วนท่าน ที่สนใจกิจกรรม หรืออยากเสนอแนะ  ว่าสนใจเรื่องอะไร วิทยากร ท่าน ใดเรื่องไหนก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับ อันไหนหรือเรื่องใด ที่ทางทีมงาน คิดว่า มีประโยชน์ หรือทำได้ ก็รีบ ดำเนินการทันที เพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ และ นำไปใช้ประโยชน์กับตัวท่าน หรือการทำงานต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ห้องสมุดมีชีวิต

   ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว่าคำนี้ใครพูดก่อน หรือนิยมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ได้ยินกันมากสมัย ท่านนายกทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการจัดการห้องสมุดและการจัดการศึกษา  หลังจากนั้นก็มีการตื่นตัวกันมากมาย ในเรื่องของห้องสมุดมีชีวิต  ในความหมายก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ใช้บริการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการได้เกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา
 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้มานำต่อยอดความคิด หรือนโยบาย และมีการปรับเปลี่ยนในด้านกายภาพ และแนวคิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้แล้วเสร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน
  ด้านกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในห้องสมุดนั้น ฝ่ายการเรียนรู้ ได้วางกิจกรรม ไว้ในแต่ละปี ประมาณ 12 กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบ ( manager project) ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆ ในศูนย์ ที่สนใจที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้น หลังจากที่ทำกิจกรรม ปรากฎว่ามีผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย รวมทั้งเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการเรียนรู้ และนำสาระดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตด้านต่างๆ
 กิจกรรมดังกล่าวที่จัด หรือ รูปแบบกิจกรรม  จัด ที่ไหน เมื่อไหร่ จะได้มาเล่า หรือพูดคุยกันต่อไป